Знак 3.11 «Рух гужових возів (саней) заборонено»

Забороняється рух гужових возів (саней), тварин під сідлом або в’юком, а також прогін худоби.