Знак 3.14 «Рух транспортних засобів, що перевозять речовини, які забруднюють воду, заборонено»

Примітка. Знак використовується в місцях, де є броди, льодові переправи через водні перешкоди та ін.