Знак 3.15 «Рух транспортних засобів, маса яких перевищує … т, заборонено»

Забороняється рух транспортних засобів, у тому числі їх составів, загальна фактична маса яких перевищує зазначену на знакові.

Дорожній знак 3.15 Рух транспортних засобів, маса яких перевищує … т заборонено

Примітка. Даний знак використовується для заборони руху транспортних засобів через окремі споруди (мости, шляхопроводи тощо), якщо загальна фактична маса транспортного засобу перевищує масу, зазначену на знаку, оскільки окремі споруди мають обмежену несучу здатність.