Знак 3.16 «Рух транспортних засобів, навантаження на вісь яких перевищує … т, заборонено»

Забороняється рух транспортних засобів, у яких фактичне навантаження на будь-яку вісь більше зазначеної на знакові.