Знак 3.36 «Стоянку заборонено в непарні числа місяця»

Примітка. Даний знак забороняє стоянку транспортних засобів в непарні числа місяця. Він поширює свою дію лише на той бік дороги, де він встановлений. У разі одночасного застосування знаків 3.36 і 3.37 на лівому і правому боках дороги відповідно допускається одночасна стоянка транспортних засобів з 19:00 до 24:00 під обома знаками.
У населеному пункті знак 3.36 має встановлюватися з табличками 7.2.2 , 7.2.3 , 7.2.4 , 7.2.5 , 7.2.6 ,
7.4.1 , 7.4.2 , 7.4.3 , 7.4.4 , 7.4.5 , 7.4.6 , 7.4.7 , 7.5.1 , 7.5.2 , 7.5.3 , 7.5.4 , 7.5.5 , 7.5.6 або 7.18 .