Знак 3.6 «Рух мотоциклів заборонено»

Примітка. Знак забороняє рух мототранспортних засобів, які можна позначити терміном «мотоцикл».