Знак 3.8 «Рух на велосипедах заборонено»

Примітка. Знак забороняє рух транспортних засобів, що позначаються терміном «велосипед».