Знак 4.3 «Рух ліворуч»

Рух лише у напрямку, показаному стрілкою на знаку.

Дорожній знак 4.3 Рух ліворуч

Примітка. Даний дорожній знак дозволяє рух на перехресті ліворуч і на розворот. На дорогах з двома і більше смугами для руху в одному напрямку даний знак має бути встановлений над лівою смугою. При цьому на дорогах з розділювальною смугою допускається встановлення знака на розділювальній смузі, а на дорогах без розділювальної смуги, якщо кількість смуг для руху зустрічного транспорту не більше двох, – з лівого боку дороги.