Знак 4.8 «Об’їзд перешкоди з лівого боку»

Об’їзд лише з боку, показаного стрілкою на знаку.

Дорожній знак 4.8 Об’їзд перешкоди з лівого боку

Примітка. Даний дорожній знак дозволяє об’їзд перешкоди тільки з лівого боку.