Знак 4.9 «Об’їзд перешкоди з правого або лівого боку»

Примітка. Даний дорожній знак дозволяє об’їзд перешкоди як з правого, так і з лівого боку.