Знак 5.18 «Напрямок руху по смузі»

Показує дозволений напрямок руху по смузі. Знак із стрілкою, що зображує поворот ліворуч іншим чином, ніж це передбачено цими Правилами, означає, що на даному перехресті поворот ліворуч або розворот здійснюється з виїздом за межі перехрестя направо і об’їздом клумби (розділювального острівця) у напрямку, показаному стрілкою.

Дорожній знак 5.18 Напрямок руху по смузі

Примітка. Даний знак використовується для позначення дозволеного напрямку руху смугою на перехресті.