Знак 5.32 «Кінець житлової зони»

Фотографія знака 5.32 Кінець житлової зони

Примітка. Знак позначає кінець житлової зони і може встановлюватися на зворотньому боці знака 5.31 .