Знак 5.33 «Пішохідна зона»

Інформує про особливості і умови дорожнього руху, передбачені цими Правилами.

Примітка. Знак використовується для позначення початку пішохідної зони, на території якої проїзд транспортних засобів заборонений (історичні місця, центральні частини міста тощо), крім тих, які зазначені в пункті 26.3 цих Правил.