Знак 5.46 «Кінець населеного пункту»

Місце, з якого на даній дорозі втрачають чинність вимоги цих Правил, що визначають порядок руху в населених пунктах.

Примітка. Знак позначає кінець населеного пункту, позначеного дорожнім знаком 5.45 .