Знак 5.47 «Початок населеного пункту»

Найменування і початок забудови населеного пункту, в якому на даній дорозі не діють вимоги цих Правил, що визначають порядок руху в населених пунктах.

Примітка. Знак має використовуватися для позначення ділянки дороги населеного пункту, де не діють спеціальні вимоги Правил дорожнього руху, які регулюють порядок руху в населених пунктах. На ділянці, позначеній знаком 5.47 , заборонені зупинка і стоянка з лівого боку дороги в напрямку, протилежному руху транспортних засобів.