Знак 5.48 «Кінець населеного пункту»

Примітка. Знак позначає кінець ділянки дороги населеного пункту, позначеної дорожнім знаком 5.47 .