Знак 5.49 «Покажчик загальних обмежень швидкості»

Інформує про загальні обмеження швидкості на території України.

Примітка. Знак інформує водіїв транспортних засобів про загальні обмеження швидкості на території України. Знак 5.49 має встановлюватися в митній зоні перед в’їздом на територію держави.