Знак 5.58.1 «Назва об’єкта»

Знак 5.58.2 «Назва об’єкта»

Примітка. Знаки застосовуються для позначення об’єктів на маршруті (крім назви населених пунктів) і мають встановлюватися безпосередньо перед об’єктом (вулиця, річка, озеро, перевал). Знак 5.58.1 позначає об’єкти, розташовані в населених пунктах, а знак 5.58.2 – на всіх інших дорогах, а також дорогах, що проходять через населений пункт, позначений знаком 5.47 .