Знак 5.59 «Покажчик відстаней»

Відстань до населених пунктів (км), розташованих на маршруті.

Примітка. Знак використовується для позначення відстаней до населених пунктів, що розташовані на маршруті руху транспортних засобів. Знак встановлюється на виїзді з населених пунктів та інших місць після розв’язок на різних рівнях, складних переїздів на одному рівні, а на ділянках доріг між ними – не рідше ніж через 40 км.