Знак 5.60 «Кілометровий знак»

Примітка. Кілометровий знак використовується для позначення відстані від початку дороги (населеного пункту, державного кордону, місця прилягання до іншої дороги або від іншого об’єкта) до місця встановлення знака. Допускається встановлення на одній опорі двох знаків, розміщених з різних боків.