Знак 5.67 «Автовокзал чи автостанція»

Примітка. Знак інформує про місце розташування автовокзалу або автостанції.