Знак 5.68 «Культова споруда»

Примітка. Знак інформує про місце розташування культової споруди.