Знак 5.69 «Промислова зона»

Примітка. Знак інформує про місце розташування промислової зони.